List of public pages created with Protopage

Untitled 1

News

Hírek/News

Rich sticky notes

Egy új nézőpont

Kedves Olvasó!
Ezt a dokumentumot egy magánszemély írta, saját akaratából. Ezen iromány arra hivatott, hogy egy új nézőpontot nyújtson önnek a környező világról, és azokról a dolgokról amik körülöttünk történnek a mindennapokban. Miután elolvasta, talán egy kicsit másképpen fogja majd látni a környezetét. A következőkben megkísérlem összefoglalni azokat az intézményeket, személyeket, iparágakat és tudományokat, amelyeket érdemes lehet mélyebben megérteni, mint amennyire azt a különböző média orgánumok engedik. Így hát talán legyen is fejtegetésem első tárgya rögtön a média.

A Média
A mai ember hajlamos annak az alaptalan téveszmének a foglya lenni, - csak mert képes meghallgatni a rádióban adott híreket, vagy a tv híradót, vagy mert képes elolvasni egy újságot -, hogy Õ ettől beavatott és jól értesült ember, aki minden fontos dologról naprakész a világban. Az ember megdöbbentő módon hisz abban, hogy tudja mi történik ott, ahol nincs jelen. (Természetesen nem olyan dolgokra gondolok itt, mint például egy tűzeset, egy repülőgép-katasztrófa vagy egy közönséges baleset egy közúton.) A valóság ennél valamivel rémisztőbb. A tények és a közlemények ugyanis nem ugyanazok. Nyilván ön is tudja, hogy amióta az ember ember tisztában van azzal a lehetőséggel, hogy ne mondjon el másoknak mindent, vagy egyáltalán ne azt mondja azt ami a valóság, tehát hazudjon. Többé kevésbé minden ember él is ezzel a lehetőséggel nap mint nap. Feltételezem ön tisztában van ezzel. Feltételezem továbbá, hogy hallott már annak a lehetőségéről, hogy egy tv csatorna vagy újság jobb vagy baloldali beállítottságú, amelyből talán még arra is következtethet, hogy egyazon politikai hírt saját meggyőződésük hatására alakítanak át tartalmilag, kihagyva vagy kiszínezve dolgokat, hogy ezzel fokozzák vagy csökkentsék az olvasóban a szimpátiát egyes politikai irányzatok felé. Talán már saját szemével is tapasztalni vélte ezt. Megkérném tehát, hogy gondolja végig ennek az okát és eredményét valamint, hogy ön szerint ez kinek hasznos, vagy kinek érdeke? Az egyszerű magyarázat az lehet, hogy a főszerkesztő, vagy az igazgató jobb vagy baloldali, ugyanakkor a valóságban a válasz pénzben vagy hatalomban mérhető és akiktől származik, azok azok az emberek, akiknek az érdeke szerint elfogulttá válik majd az adott újság, tv vagy rádiócsatorna. Talán eddig végig nyilvánvaló dolgokat írtam, de ez persze nem minden, hiszen nem csak elfogultság létezik a médiában. Azok a dolgok amelyek a köztudatba kerülhetnek azért kerülhetnek napvilágra, mert olyan információkat tartalmaznak, ami majd olyan eredményeket hoz a társadalomban amire éppen politikailag szükség van.
Ön észrevette már, hogy a legtöbb hír érzelmileg negatív vagy semleges hatást kelt Önben? Észrevette, hogy a legtöbb hétköznapi hír balesetekről, merényletekről, halálesetekről, katasztrófákról politikai gyűlölködésről, korrupcióról, fenyegetettségről, nyomorról vagy egyéb kellemetlenségekről szól és a "jó" hír ami néha néha felbukkan a hírek közt az egy újabb bezártságra ítélt állat születése valamelyik állatkertben, vagy valamelyik "sztár" néhány hónapos házasságának kezdete, szexuális életének sikerei, vagy gyermekének születése? Ennek Kedves Olvasó az az egyetlen oka, hogy a média páratlan manipulációs eszköz egyes emberek kezében. Mi történik, ha a hírekben merényletek, balesetek, vagy fenyegetettség szerepel? Az emberekben fokozódik a közbiztonságra való igény, és hajlamosak lesznek elfogadni olyan törvényeket amelyek más esetben felháborítóan sértenék a magánéletüket, és emberi jogaikat, eközben pedig a fegyverkezésben és a személyi biztonság megőrzésében érdekelt cégeknek jelentősen növekszik a bevétele. Szeretnének példát? 2001 Szeptember 11. olyan intézkedések tömegét okozta amelytől az Egyesült Államok a "szabad ország" mára majdhogynem rendőrállam lett, lerohanta Irakot, és lassan készül Irán ellen, és a kulcsszó a történetben a jóváhagyás, hiszen az emberek féltek/félnek és ez a hangulat kedvezően hat a háborúkra és a megszorító törvényekre, ami ki másnak kedvezne mint a hatalmon lévőknek. Legyen is a következő téma rögtön a politika.

A Politika
Az idealisztikus meghatározás szerint a politika a társadalom és a társadalmak irányításának tudománya. A politika határozza meg egy állam célját, minden állam egyetemes célja pedig a hosszútávú fennmaradás. A politikusok dolga, hogy életben tartsák és sikerre vigyék az országot. Persze csak elvileg. A valóságban a politikának két arca van, az egyik amit a média közvetít nekünk, a kampányok, pártprogramok, tervezetek, költségvetés, stb.: a felszín, a másik pedig a valóság: amely tökéletesen rendszerfüggetlen, mindent átfogó, rideg és embertelen törekvés, hogy az embereket kontroll alatt tartsák. Bármilyen célokat is veszünk szemügyre a politikában a közös nevező mindenhol ott van, ez pedig a kontroll. A politika mindig csak olyan eszközökhöz nyúl amivel megõrizheti hatalmát, ami nem erre szolgál, azt figyelmen kívül hagyja, vagy eltiporja. Sajnos a valóság nem olyan szép és megnyugtató mint az az utópia, hogy nagy hatalmú emberek azért dolgozzanak, hogy nekünk, a népnek jobb élete legyen békében és biztonságban. Ugyanis ezek az emberek abból élnek, abból gyarapítják vagyonukat, és hatalmukat, hogy mi azt tesszük amit mondanak. Minden amit tesznek valamilyen fokon ezt a célt szolgálja. A demokrácia csak illúzió, egy megnyugtató csengésű hazugság arról ami valójában történik a háttérben. Emberek sokkal kisebb célokért is hazudnak, ugyan miért ne tennék meg azért, hogy (tovább) irányíthassák az országot, és közben jelentős vagyonra tegyenek szert. Miért nem vesszük észre mi folyik körülöttünk? Mert rá vagyunk nevelve, hogy tegyük a dolgunkat, mások majd kérdeznek helyettünk, és mi ezzel megelégszünk. Megelégszünk a médiából kapott válaszokkal, de higgyék el, ha mi magunk járnánk utána saját kérdéseinknek, igényeinknek akkor sem érnénk el többet mint, hogy kitérő választ, sok várakozást vagy egyáltalán semmilyen választ nem kapnánk. A demokrácia arról szól, hogy négy évente tartanak egy megkérdőjelezhető megbízhatóságú rettenetes pénzösszegeket felemésztő kampányviharokkal népszerűsített botrányos választást, amelynek keretében a választó tulajdonképpen eldöntheti, hogy melyik hatalom kopassza meg és irányítsa az életét. A "demokrácia" továbbá ügyet sem vet az egyes emberekre, tömegekként kezelnek bennünket: nyugdíjasok és gyerekek, kisebbség, munkanélküliek, dolgozók, kistisztviselők, vagy egy másik megközelítésből szegények, középosztálybeliek és gazdagok. De akármilyen jelzővel is illetnek, mindenképpen valamilyen tömeghez tartozunk. De nézzük csak meg hogyan érik el, hogy hatalmuk van fölöttünk...
Egy olyan aljas ember aki háborúkat indít olyan embereket a halálba kényszerítve akik azt hiszik hogy a hazájukért teszik mindezt, és hogy dicsőséget hoznak, vagy bosszút állnak országuknak, esetleg vallásuknak, csupán maroknyi ember akaratát teljesítik. A szerteágazó gyűlölethadjárat és a különféle érvek mögött amely a háborút követeli és népszerűsíti nem más áll mint üzlet, pénz és hatalom. A háború megtöbbszörözi a fegyverek és egyéb hadászati eszközök, valamint a gyógyszerek és az egészségügy szolgáltatásai iránti keresletet. A folyamat pedig a következő: A kormány beavatott tagjai elkészítik egy vérfürdő tervét, amelyre a nép félelemmel és haraggal reagál majd, ezek után kijelölik a bűnbakot, majd rákenik az országára, lerohanják, és kész a hatalmas üzlet: valakik ismét nagyon alaposan megtömhetik a zsebeiket. Ezeknek az embereknek nem számítanak az eszközök, az áldozatok, és a fájdalom amit okoznak, nekik csak az fontos, hogy megduplázhassák a számlájukon elhelyezett összeget és eközben még több hatalmuk legyen fölöttünk. Ha megkérdezném, hogy ön személy szerint támogatná-e egy ország lerohanását, amiről eddig nem vagy csak nagyon keveset hallott, és tudná, hogy ez azzal jár majd, hogy több ezer katona vonul majd be azoknak az embereknek az életére törve, sokakat megölve vagy megkínozva? És mi lenne, ha ezt a kérdést úgy tenném fel, hogy miután az "idegen ország terroristái" halálosan megfenyegették országának polgárait, vagy bombát robbantottak az Ön országának egyik városában, vagy esetleg az ön városában, esetleg megölve ismerősei vagy szerettei közül néhányat, támogatná-e az idegen ország lerohanását, amiről eddig nem vagy csak nagyon keveset hallott, és tudná, hogy ez azzal jár majd, hogy több ezer katona vonul majd be azoknak az embereknek az életére törve, sokakat megölve vagy megkínozva? Ha jól sejtem még ha nem is különbözik a két válasz, a második esetben mindenképpen többet kellett gondolkodnia rajta, hogy mit is tenne. Ez a manipulációra épülő világunk brutális valósága. Ez acivilizáció. Nem más mint ideológiával, hatalommal, pénzzel, és tömegmanipulációval összetapasztott kontroll milliárdok élete felett. Természetesen nem minden a háborúkról szól a világon, csupáncsak azért példálózom ezzel mert talán mind közül ez a leglelketlenebb legjövedelmezőbb és legaljasabb módszere a hatalmat kezükben tartóknak. Ott van még a járványok és betegségek kérdése, amelyek létének egyetlen célja, hogy elképesztően hatalmas mennyiségű pénzeket hajt a gyógyszeriparnak. Nem véletlen, hogy a "tudomány mai állása szerint" vannak betegségek amik nem gyógyíthatók, hiszen hosszú lefolyásuk miatt a tüneti kezelésük annyira jövedelmező, hogy kár lenne előrukkolni egy gyógymóddal amely bármely stádiumban megállítja a halálhoz vezető betegség fejlődését. De mindez természetesen nem elég, hiszen mielőtt még sok pénzt akarnának keresni, szükségük van a megfelelő betegségre, amely elég hosszadalmas lefolyású, halált okoz, és rettenetes fájdalmak kísérik: ezek pedig mind egytől egyig olyan okok, amely mellett az ember nem szívesen megy el spórolva a pénzzel. A megfelelő intézmények tehát tesznek róla, hogy a világon valamely elszigetelt országban, ahol még annyira sem kár az emberéletért mint máshol, letesztelik a legmegfelelőbb vírusokat, majd csúnya járványt csinálnak belőlük. Talán lehetetlennek tartja, hogy ilyesmi előforduláson? Sajnos nem az, ugyanis valószínűleg Ön pont olyannak látta eddig a világot mint amilyennek azt a különböző médiumok mutatták, gondolja el mit tettek volna az emberek, ha ezekről a dolgokról az igazságot mondanák. Valószínűleg nagyon sok minden másképpen lenne a világon, és ez nagyon sok elképesztő vagyonnal rendelkező embernek lenne kellemetlen, ami sajnos éppen elég indok arra, hogy olyan gyógyszer és fegyvergyárak tulajdonosainak vagyonához képest teljesen jelentéktelen keresetű tv, újság, vagy rádió tulajdonosok fejet hajtsanak egy tetemesebb összeg előtt ami után csak olyan dolgokat kérdeznek majd, és közölnek le, amelyet szabad. De ha a politika és a média nem lenne elég az emberek irányítására, akkor ott van a vallás és az ideológia.

Az Ideológia
A vallás az egyik leghatékonyabb eszköz amellyel emberek tömegeit lehet megmozgatni egy magasztos cél érdekében. Ezt a hatalmon lévők is hamar felismerték, és - bár a vallások mindegyikének van eredeti forrása, nemes értékrendje és törekvései - a hatalmat kezükben tartók beültettek "szakértőket" az egyházakba, akik apránként "kijavítják" a tanokat rossz fordításra hivatkozva, hogy az így nyert eredményekkel gyűlöletet, közönyös merényletek és háborúk iránti vágyat ébresszenek az emberekben. Természetesen vannak vallások amelyeket nem lehet bemocskolni ilyen szándékokkal és olyanok is, amelyek le akarják leplezni a hatalom törekvéseit, ezen tényezők fokától és a vallás erejétől függően ezekkel vagy nem foglalkozik a média, vagy minden lehetséges módon lejáratja, vagy mások is beszállnak az ellen hadjáratba és cafatokra szedik az egész gyülekezetet, (de legalább is megpróbálják) lejáratva mindenkit aki tagja, követője vagy támogatója azon egyháznak. És mi pedig szokás szerint hiszünk a "szakértőknek", vagy egy egy flegma képű unott vontatott beszédű lenéző riporternek és vendégének.

Vegyük a hírességeket, akik filmjeikben, zenéjükben, nyilatkozataikban, életstílusukban és viselkedésükben, szokásaikban (pl. alkohol, cigaretta, drog fogyasztás) sajnos hatalmas manipulatív erővel rendelkeznek a társadalom leginkább fiatalabb korosztályára. Ez pedig veszélyes, ugyanis az úgynevezett "sztárok" szexuális érdeklődése, nemtörődömsége, beszédstílusa, értékrendje mind mind példaértékű sokak számára, akik annak hatására akarnak változni, hogy kedvenc énekesük, vagy színészük hogyan éli életét, mit énekel, milyen szerepet alakít. Így nevelnek tízezreket a hűtlenségre, a drogfogyasztásra, a gyilkolásra, összefoglalva a bűnözésre. A társadalom pedig hagyja működni, támogatja, és isteníti ezeket a felelőtlen intelligencia és viselkedésromboló szócsöveket, akiknek csupáncsak ez a feladata. Hogy éljenek ahogy élnek, tegyék amit tesznek, és mindeközben tegyék mindezt nyilvánosan. A hatás pedig egy veszélyes társadalom, amelyben félni kell a betörőktől, az agresszív őrültektől, akik egy általuk kedvelt film, zene miatt olyan dolgokat tesznek ami maguktól talán soha nem is jutna eszükbe. Egy társadalom, ahol az emberek kábulatra vágynak, drogokra, ahonnan eltűnt a szerelem, és már csak a szex miatt vannak együtt párok. Természetesen ennek is egy oka van: A drog, az alkohol, a cigaretta, a szexuális szolgáltatások, az ez által elkapható betegségek gyógyítása mind mind rettenetesen nagy üzlet. Felmerülhet Önben a kétség a világ ilyen fokú szervezettsége láttán, hogy vajon ez lehetséges-e. Engedje meg, hogy megosszam a gondolataimat ezzel kapcsolatban: a stratégia, és a kiskapuk kihasználása jelen van a mindennapjainkban, láthatjuk ahogy cégek vezetőiről kiderül, hogy egy másik saját tulajdonú céggel önmagától vásárolva jut hasznokhoz, láthatjuk ahogy emberek átvernek másokat, ahogy biztosítási csalásokat követnek el, vagy akárhogyan is de jól akarnak járni akár mások kárán is, és ami megtalálható kicsiben, az előfordul nagyban is, a kormányok tagjait ritkán vizsgálja felül valóban a rendőrség (annak ellenére, hogy a médiában fel-fel bukkan a hír, amely általában hamar nyomtalanul le is kerül a napirendről), a kormányoknak joga van adatokat titkosítani, joga van nem kívánatos embereket elmozdítani, és tulajdonképpen joga van olyan törvényeket hozatni, amelynek segítségével egy korábbi tettét csendesen törvényessé varázsolhatja, vagy csak megszabadíthatja magát néhány kellemetlen pénzügyi tehertől, amelyet addig havonta fizetnie kellett volna. Ön szerint, ha mindenhol a társadalomban megvan a szerveződés, minden országban jelen van a bűnözés, és a visszaélés, miért pont a hatalom gyakorlói lennének mentesek az ilyenfajta eszközök használatától? Hiszen a megkerülhető törvények miatt nekik még könnyebb dolguk is lenne bármilyen bűnt vagy visszaélést elkövetni mint bármely más polgárnak, pont ők lennének mégis az áldozatkész jóemberek, akik mindenki érdekében cselekednek? Ez Ön szerint hihetetlen?

Végül de nem utolsó sorban pedig beszéljünk a tudományról, és a szakértőkről.
Mindenek előtt engedjenek meg egy újabb kérdést: Ha odaállítana önhöz egy barátja, akinek a neve előtt nincs prof. vagy dr. rövidítés de talán még ha van is és azt állítaná önnek, hogy feltalálta az időutazást, valószínűleg kiröhögné, de ha az újságok címlapjai a tv-k és rádiók hírműsoraiban nyilatkozó NASA (National Aeronautics and Space Administration - Nemzeti Űrkutatási és Űrhajózási Hivatal) egyik szóvivője, vagy egy tudományos akadémia jelentené be ugyanezt a hírt minden valószínűség szerint elhinné azt. Ez a jelenség a tekintély számlájára írható. Akármit is akarnak velünk elhitetni, csak a megfelelő emberrel kell kimondatni, és meg is hozza a kívánt eredményt. Az ideológia hangulatot, értékrendet, hozzáállást, érdeklődést, csoportosodást és életstílust is befolyásol, tökéletes eszköz, hogy a tömegek mindig abba az irányba nézzenek amerre a hatalom akarja. Az ideológia segítségével elérték, hogy kételkedjünk mindenben amit nem tudósok mondanak, elérték, hogy megvessünk vallásokat, hogy hosszú évek világnézetét dobjuk el magunktól, mert a tudomány "szakemberei" ezt és azt nyilatkoznak rettenetes nagy könnyelműséggel. Hosszú évekkel ezelőtt "tudósok" megteremtettek egy hitet, amely a természetfeletti iránti szkepticizmusra épít, ezeket babonának, néphiedelemnek nevezi miközben saját eredményeit a varázslatos hatású "tudományos tény" jelzővel illeti és amely ezáltal az ezen hit szónokait azzal a képességgel ruházza fel, hogy minden amit mondanak azt az emberek hitelesnek, megbízhatónak, és tényszerűnek hisznek. Az õ céljuk minden természetfeletti, túlvilági, és egyéb nem könnyen bizonyítható esemény, jelenség lejáratása, és megcáfolása minden lehetséges módon. Csak nézzenek meg egy két ismeretterjesztő filmet ilyen témákban bármilyen csatornán, hamar meglátják, hogy minden esetben cáfolnak, vagy újabb kételyeket ébresztenek, olyan embereket bemutatva akik felkészületlenségük vagy hozzá nem értésük folytán lejáratják az egyes természetfelettivel foglalkozó témákat. Manapság a világon az egyik legáltalánosabban elfogadott elképzelés az emberi lényről és az életről általában nem más mint, hogy a gondolataink forrása az agy, mi testek vagyunk, és a halál az életnek nevezett vegyi és biológiai folyamatok együttesének végét jelenti. Ez az elképzelés a materializmus, és minden amit a materializmus nyújtani tud, az a felelősségmentesség. Miért? Bármilyen vallást szemügyre vehet, mindegyikben megtalálhatja az élet túlvilági vagy evilági folytatását a halál után, és ugyancsak mindegyikben megtalálhatja a számadást azokért a dolgokért amit életünkben elkövettünk, hol Isten döntésével, hol a karmával kapjuk meg az igazságos ítéletet, Isten világában a mennyország vagy a pokol vár ránk, a reinkarnációban pedig az amit magunk után hagytunk, mindegyik vallásban megtalálhatja a felelősséget, kivéve egyben: a materializmusban, hiszen ott nincs számadás, nincs isten, nincs lélek, nincs semmi sem a halál után csak a semmi. Ön valóban hisz ebben? Hiszi, hogy csupán egy test? Hogy nincs más módja az élet eltöltésének, mint az "egyszer élek" dogma szerint? Elfogadja, hogy Önt ilyen emberek irányíthatják? Hisz benne, hogy nincs lelke, hogy nincs Isten, nincs felelősség, nincs számadás? Mi lenne Ön szerint, ha a materializmus nem rágta volna be magát a mindennapjainkba minden irányból? Én szerintem egy biztonságosabb világban élnénk. Ma viszont egy olyan társadalomban kell élnünk, ahol visszatartják a technológiákat ami megmenthetné a környezetünket a teljes pusztulástól, ahol még mindig kőolaj finomításából nyerik az üzemanyagot, mindezt azért mert túl sok pénzt hoz a konyhára ahhoz, hogy leváltsák. A felelőtlenségünk állat- és növényfajok kihalását okozta, bolygónk pedig megállíthatatlanul zuhan a menthetetlenség szakadékába. Háborúkat vívunk embertársaink ellen, mesterséges betegségek tizedelnek bennünket, hazudnak jobbról balról, szemből és a hátunk mögött, és mindez üzleti érdek. Kell ez Önöknek?

Konklúzió
Kedves Olvasó! Talán kis figyelemfelkeltő levelem végére érve kicsit másképpen látja majd a világot, talán kicsit másképpen áll majd hozzá az élethez is. Remélem hasznos információkat kapott ahhoz, hogy tenni akarjon ez ellen. Ha tenni akar, a legkevesebb amit megtehet az pedig, hogy segíti terjeszteni barátai és ismerősei közt ennek az oldalnak a linkjét. Az embereknek összefogásra van szüksége, hogy kilépjen az elnyomásból. Az oldal időnként frissítve lesz új tartalommal. Kellemes napot :)


Vendégkönyv


websas.hu

Kereső/Search

Untitled 2

Web widgets

Web page